PRESS

          

            MTV FORA WEBSITE                                    FASHION MAGAZINE NOVEMBER 2012

                    VIEW HERE                                                          QUARTZ CLUSTER RING